Letko
23.05.13,10:23
Ahojte,

firma A spravuje mestské lesy, má na nich urobené znalecké posudky, vďaka čomu platí daň z nehnuteľností z menšej plochy lesov. Koncom roka jej končí zmluva. Vznikne firma B.

Otázka:

bude firma B potrebovať nové znalecké posudky na vyrúbenie dane z nehnuteľností? Ak áno, podľa čoho si viem zistiť cenu za vypracovanie posudku?

Ďakujem :)
a_je_to
26.05.13,13:25
Znalecký posudok je vydaný na meno zadávateľa, ale určuje všeobecnú hodnotu majetku, ktorá je tam uvedená a platí pre toho, kto ju preukáže platným dokumentom. Ak firma B bude právnym nástupcom firmy A, tak niet pochýb, že posudok platí, lebo je naďalej váš. Ale na samospráve môžete natrafiť na blondínku, ktorá bude tvrdiť opak a ešte aj bude o niečo rýchlejšie rozprávať a môže vás dostať do úzkych. Alebo starostu, ktorý má iba nedokončenú učňovku a podľa neho to tiež môže byť inak. Po zmene subjektu musíte podať do 31.1.2014 nové priznanie, na to nezabudni. Podajte ho skôr, aj s prílohou pôvodného posudku na porasty, ktoré obhospodarujete a nečakajte, rýchlo zdúchnite. Ak samospráva nesúhlasí, nech vám odpíše v lehote, že prečo nie. Potom sa odvolajte. Ak odvolací orgán potvrdí povinnosť nového posudku, dajte vypracovať nový. O cene nového posudku - zavolaj /zamaijluj/na Národné lesnícke centrum Zvolen /Ing.Valach/, určite poradia. Aj o platnosti pôvodného, aj o cene prípadného nového. Ale odhadujem cca 0,7 až 1 Euro za hektár, primerane.