pa3cia
23.05.13,10:50
Dobrý deň.
Ide o predaj spoločnosti, ktorá má 2 spoločníkov.
Spoločenská zmluva bola podpísaná 02.12.2003, deň vzniku s.r.o. je 10.01.2004.
Predaj s.r.o. prebehne do konca roka 2013. Vedel by mi niekto poradiť,
aké z tohto predaja plynú daňové a odvodové povinnosti spoločníkov? Je príjem z tohto predaja oslobodený od dane ( viac ako 5 rokov od vzniku s.r.o.)? Budú sa z tohto príjmu
platiť odvody na zdravotné, resp.sociálne poistenie?
Ďakujem