nela07
23.05.13,11:18
Doviezli sme tovar z 3.krajiny. Dostali sme faktúru od prepravnej spoločnosti, na ktorej boli položky:
15 Eur - z JCD sme zistili, že ide o DPH vyrúbenú colným úradom,
19 eur - za špedičné služby
3,8 eur DPH za špedičné služby.
Clo vyrubené nebolo.
Máme aj list od prepravnej spoločnosti, že úhrada colného dlhu bola 10.5.2013
Neskôr sme obdržali originál JCD.
Otázky:
1. ako účtovať záväzok voči colnému úradu:
a.) došlú fa od prepravnej spoločnosti ako-
15,-- 343/321
19,- 504xxx/321 (analytika na prepravu tovaru)
3,8 eur DPH 343/321
a JCD len priložiť k došlej faktúre
alebo účtovať
b.) došlú faktúru -
15,-- 379/321,
19,-- 504/321,
3,8 343/321
a JCD účtovať cez ID ako 15,-- 343/379
2. Dátum odpočítania bude 10.5.2013 - potvrdenie od prepravnej spoločnosti, že bol uhradený záväzok colnému úradu.
Ďakujem za odpoveď
a_je_to
23.05.13,17:34
Faktúru prepravnej spoločnosti zaúčtuješ :
379 ………… 15
504 ………… 19
343 ………….. 3,80
321 ………………………..37,80

Colnú faktúru /JCD/ zaúčtuješ a uplatníš v odpočte :
343 …………. 15
379 ……………………… 15

Úhradu prepravnej spoločnosti zaúčtuješ :
321/221 …………… 37,80

To je celý problém a jeho riešenie.