mariana97
23.05.13,18:01
ako je to s oznamovacou povinnosťou ,keď muž používa moje auto na podnikanie,samozrejme že máme zmluvu o prenájme
azla
23.05.13,18:14
Oznamenie vzniku daňovej povinnosti nie je v novom zákone upravené. Oznamuje sa iba zánik.

§ 89
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie, ak odsek 3 neustanovuje inak.

§ 90

Oznamovacia povinnosť, zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

(1) Daňovník, ktorému zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6 do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).
mondes
23.05.13,18:16
V tomto prípade ide o BSM, teda, čo je Vaše, je aj manželove. Takže zrejme nájomná zmluva nie je potrebná, ale nech sa vyjadria aj ostatní. Ale tak či tak, oznamovacia povinnosť zanikla, oznamujete len ukončenie používania vozidla na podnikanie.
anka_p
23.05.13,18:26
súhlasím s Mondes, ak je auto v BSM, tak nájomná zmluva nemá zmysel.....
a inak ak by nebola v BSM, musela by si mať na prenájom živnosť.....
VieraM
23.05.13,18:43
Ako súkromná osoba nepodnikateľ nesmiem nič prenajať ?
mariana97
23.05.13,20:57
ale ja som niekde na nete čítala,že to nemusí byť len od podnikateľa,ale napr.aj od zamestnanca alebo od otca?????