monikadz1
23.05.13,18:30
Ak som učiteľka s dovolenkou 45 dní za kalendárny rok a do práce som nastúpila 8.1., koľko dní dovolenky mi má zamestnávateľ odpočítať?
Katy a R
23.05.13,18:50
citujem zo ZP
"§ 102
Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok."