zuzanah3
25.05.13,21:40
Dobrý večer, SZČO, ktorá má živnosť na stolárske práce a ostatné pomocné stavebné práce príležitostný príjem na základe zmluvy o dielo, ktorý by bol do 500 eur oslobodený? O akú činnosť by mohlo ísť, resp. čo by sa v zmluve o dielo dalo použiť? Ďakujem pekne za info
anka_p
26.05.13,08:28
jasne, i szčo môže mať príležitostný príjem......
tento príjem nie je obmedzovaný,,,,,
Ice dive
26.05.13,09:33
no ale ak by predmet tej zmluvy o dielo bol na stolárske práce alebo ostatné pomocné stavebné práce t.j. súvisel by s predmetom podnikania tak sa nejedná o príležitostný príjem... nakoľko sa v tomto prípade jedná o výkon živnosti... avšak ak by si napríklad inému živnostníkovi roľníkovi išiel pomôcť pozbierať kukuricu na pole a dá ti za to 400 € dalo by sa to kvalifikovať ako príležitostný príjem...
a_je_to
26.05.13,10:49
Zmluva o dielo je dnes už iba ťažko použiteľný prežitok socialistického občianskeho zákonníka pre vtedajšie slobodné povolania. A planá nádej pre tých, ktorí si v dnešných pomeroch myslia, že cez jej ustanovenia sa možno nejako bystro vyhnúť dani a odvodom. Pretože čokoľvek, čo predtým do nej patrilo je dnes buď živnosťou, umeleckým výkonom, alebo čistou závislou prácou. Teda plne zdaňovaná a odvodovaná činnosť. Ťažko dnes uviesť činnosť, ktorá by bola nespochybniteľne iba dielom, pred ktorým sklapne aj DÚ, aj SP, aj IP. Príležitostný príjem podľa § 8/1/a je obmedzený na nepravidelný predaj vlastného nadproduktu z občiaskoprávnej činnosti /nadúroda ovocia z nepodnikateľskej činnosti a pod./, alebo požičanie veci za úhradu z občianskoprávneho vlastnenia /napr. prívesu za auto, ak je nefiremným vlastníctvom/. Mám pochybnosti, že do neho patrí zmluva o dielo, aj keby bola v súlade s dnešným právom, ale zatiaľ to nevylučujem.
a_je_to
26.05.13,10:58
Oceňujem snahu pomäcť radou, ale ... pomoc pri zbere kukurice je typická závislá činnosť pre iný subjekt, nie žiadny príležitostný príjem. Ak by sa pritom nejako ocitla SP, alebo IP, tak sú sankcie za neprihlásenie a príležitostnou činnosťou nič neobhájiš. O prípadnom pracovnom úraze ani nehovorím. Nebuď z toho smutná, aj ja občas narýchlo pri dobrom úmysle poradím niečo neuvážené.
Ice dive
26.05.13,12:57
Ok, tak som možno uviedol zlý príklad, avšak chcel som tým povedať, že ak vykonáva činnosť, ktorú má ako podnikanie nemôže sa jednať o príležitostný príjem...