Rebeka77
26.05.13,20:30
Poradí mi niekto kolko aká je výška pokuty za nezaslanie mesačného výkazu, či ju daňový úrad dáva, ako ju príp. vypočítam a či nie je nejaký spôsob ako by sa dala táto pokuta odpustiť. Ide o výkaz z minulého roku. Ďakujem.
DanielaSL
26.05.13,21:28
Svojho času to bolo 2.000 korun. Za deň omeškania nám ju samozrejme doručili aj keď sme sa snažili nejako sa pokute vyhnúť , nepodarilo sa.
kn-alka
28.05.13,09:54
DAŇOVÝ PORIADOK 563/2009 Z.z.

§ 154
Správne delikty


(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a) nepodá daňové priznanie v
1. ustanovenej lehote,
.
.
.

§ 155
Pokuty


(1) Správca dane uloží pokutu
a) od 30 eur do 16 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu; ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur,
mzdarka renca
28.05.13,10:34
Rebeka77, okrem toho, že ti DÚ vyrúbi pokutu je tu možnosť a to tá, že napíšeš správcovi dane žiadosť o odpustenie platenia pokuty a ako dôvod treba uviesť, že si si zle vyložila znenie zákona a preto si neskôr poslala Mesačný prehľad. . Na túto žiadosť treba dať aj kolok, myslím že okolo 17 eur, nepamätám si to presne. To si zavolaj na DÚ.
kn-alka
28.05.13,11:26
neznalosť zákona neospravedlňuje - žiaľ, ešte som sa nestretla s tým, že by odpustili pokutu za nepodanie. DÚ väčšinou vyrubuje najnižšiu možnú pokutu, tú proste musí vyrúbiť.
mzdarka renca
28.05.13,13:10
ja som sa s tým stretla, DÚ vyrúbil pokutu a na ťahu je ten nešťastník, čo by ju mal zaplatiť. Písomne požiada o odpustenie pokuty aj s poplatkom a predstav si, že pokuta bola odpustená.
kn-alka
28.05.13,13:31
.... tak tí "naši" daňováci sú neoblomnejší :( u nás odpustenie pokuty neprichádza do úvahy - asi záleží na riaditeľke