marcoo13
26.05.13,20:57
Dobrý deň, potreboval by som poradiť k nasledovnej otázke:
Mama sa v roku 2013 po smrti otca v dedičskom konaní po vysporiadaní BSM a vzdaní sa práva na dedenie ostatných oprávnených zákonných dedičov v jej prospech stala vlastníčkou rodinného domu v podiele 1/1 v ktorom s otcom žili spoločne 40 rokov a v ktorom počas spoločného života vlastnila ½.
Po nadobudnutí domu v podiele 1/1 v tom istom roku hodlá dom predať a zakúpiť si za peniaze získané predajom domu byt. Vzniká jej v tomto prípade daňová povinnosť platenia dane z predaja nehnuteľností? Ak áno z akej sumy sa vyráta? Zarátava sa kúpna cena bytu do výdajov?

Za poskytnutú informáciu ďakujem.