JAJA11
27.05.13,11:57
rozhodla som sa neoslobodiť nehnuteľnosť od DPH (predávame ju platcovi DPH), neviem však, do ktorého riadku vstupuje cena tejto nehnuteľnosti (DPH bude platiť kupujúci podľa paragrafu 69 ods. 12) v daňovom priznaní....
Adiks
27.05.13,12:27
Ty ako predávajúci neuvádzaš do daňového priznania DPH nič, kupujúci vyplní riadky 09,10 a 21.
zuzana.š.
27.05.13,12:28
vstupuje do daňového priznania kupujúceho do r. 9 cena nehnuteľnosti a v r. 10 DPH navrh. Ak splňa podmienky na odpočítanie dane podľa § 49-51, môže si predmetnú DPH odpočítať v r. 21 DP. U predávajúceho nevstupuje do daňového priznania.