Mija33
27.05.13,12:29
Prosím vás do výkazu o MaZ do závazkoch musím opravit nevyčerpanu dotaciu z minulého obdobia. Mám k nej prirátať aj odvody za december ak su hradené z dotácie? dakujem:)
Braňo
27.05.13,13:02
odvody za december budú v záväzkoch a nevyčerpaná časť dotácie takisto.
a_je_to
27.05.13,15:36
bacha ... ! nevyčerpaná dotácia nie je záväzok, ale pohľadávka, patrí na riadok 8 VMZ, neuhradené odvody na riadok 17.
a_je_to
27.05.13,15:51
Výkaz o majetku a záväzkoch sa robí so stavom k 31.12. a akruálne - ako u podvojného účtovníctva, podľa dátumu vzniku záväzku, nie jeho vyčíslenia. Iba peňažný denník JÚ sa robí podľa hotovostných úhrad. Odvody za december sa do neho zahrňujú, aj keď sa vykážu až niekedy koncom januára. Tak isto sa do neho zahrňuje daň z príjmu, ktorá sa vyčísli až niekedy koncom marca. Lebo ... ak si firma zvolí od nového roku účtovanie v podvojnom, tak tieto údaje by veľmi chýbali pri prechode z JU do PU. Z toho dôvodu ... ak bola k odvodom poskytnutá dotácia ešte pred 31.12. tak je správne, ak sa čiastka dotácie vo výške odvodov zníži a odvody nevykážu ako splatný záväzok. Je to vnútorná kompenzácia pohľadávok a záväzkov. Ak dotácia ešte nebola ale iba bude po preukázaní odvodov, tak odvody sa vykážu ako záväzok, ale dotácia nie.
Braňo
27.05.13,15:59
záväzok s mínusom resp. pohľadávka
Mija33
27.05.13,21:17
tak teda čo je teraz správne, poradte, potrebuje to surne Ď
Mija33
27.05.13,22:10
tak ako, poradte potrebovala by som to surne dakujem