halu
28.05.13,08:09
Zamestnanec končí PP 13.06.2013, na spísanie predčasného starobného dôchodku ide 14.06.2013. Môžeme vyplatiť odchodné pri skončení PP na základe potvrdenia zo SP - žiadosť o spísanie PSD.
tictac7
28.05.13,08:20
...veď v pôvodnej téme máš aj zákon odcitovaný.... pozri si ods. 2