jiva
28.05.13,08:53
Dobrý deň, chcem sa spýtať, podnikateľ SZČO účt. v JU má v nájme nebytový priestor. Tento nebytový priestor má uvedený aj v živnostenskom oprávnení ako prevádzku firmy.Hlavnou činnosťou je poskytovanie kaderníckych služieb. Z dôvodu hygieny mu však prevádzku zatvorili. Priestor si podnikateľ ponechal na učely podnikania ako sklad neprebného inventáru. Stále je uvedený aj na živnostenskom oprávnení. S tohto dôvodu som nájom a poplatok za el.energiu účtovala ako daňový výdaj. Dnes som konečne obdržala, keď nie zmluvu o nájme, aspoň zálohový predpis - daňový doklad o určení nesačných záloh za užívanie nebytového preistoru, kde je uvedená adresa podnikateľa na jeho trvalý pobyt bez uvedenia IČA podnikateľa. Ostala som zneistená a preto sa na Vás obraciam....Faktúry za el.energie sú fakturované na IČO podnikateľa - účtujem do daňových výdavkov , ale ten nájom.... dúfam, že som oprávnene uplatňovala platby za nájom do daňových výdavkov.....Ďakujem Ván za odpoveď....