Tinaho
28.05.13,10:05
Poraďáci ahojte,

pasujem sa s § 62 ods. 8 Zákonníka práce. Konkrétne:

Zamestnanec skončil pracovný pomer, pričom mu plynie výpovedná doba do 31.05.2013. V máji neodpracoval 19 dní, t.j. chceme uplatniť už spomenutý paragraf, ale neviem si poradiť s nasledovným:
1. naposledy pracoval 06.05.2013 - mám nahlásiť od 07.05.2013 absenciu do SP a ZP?
2. K akému dňu sa potom končí pracovný pomer - k 31.05.2013, tak ako je uvedené vo výpovedi, alebo k 06.05.2013 (od 07.05.2013 už nenastúpil do práce). Už pracuje v inej spoločnosti.
3. Čo s nevyčerpanou dovolenkou - zostatok počítať k dátumu 31.05.2013 alebo k dátumu 06.05.2013.
4. Akú sumu mu môžem za nezotrvanie zraziť - v ZP je uvedené najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby - zamená to, že aj keď nezotrval iba 1 mesiac, sankcia môže byť vo výške 2-mesačného platu.

Ďakujem za všetky rady.
Tweety
28.05.13,10:24
Spätne skončiť nemôžete. Mali ste to riešiť v momente, keď už nenastúpil. Za dni, keď nebol v práci, môžete teraz dať len A. PP môžete skončiť k dnešnému dátumu. Nevyčerpanú dovolenku mu musíte preplatiť. A mal v PZ uvedenú pokutu za nedodržanie VD? Lebo len vtedy prichádza do úvahy.
Tinaho
28.05.13,10:35
Áno, máme to v zmluve definované. Tým pádom ja už nemusím brať do úvahy, že dal výpoveď s výpovednou dobou 31.05. ale môže ukončiť pracovný pomer k dnešnému dátumu - je potom potrebné napísať novú výpoveď - okamžité skončenie pracovného pomeru?
Tweety
28.05.13,10:37
Je to teda na vás, ak mu dáte A až do 31.5., potom skončíte posledným dňom mesiaca.
Tinaho
28.05.13,10:52
To znamená, ak mu dáme absenciu do 31.05.2013, tak aj pracovný pomer ukončíme s týmto dátumom a nemusíme zamestnancovi dávať podpisovať novú výpoveď.
Výpočet nevyčerpanej dovolenky sa bude tiež odvíjať od dátumu 31.05.2013 - čiže k tomuto dátumu bude zistovať stav nevyčepranej dovolenky a zároveň ju budem krátiť v zmysle § 109 o jeden až dva dni.
Tweety
28.05.13,10:53
ÁNo, tak ako píšeš.