lucy20
28.05.13,10:16
Dobrý deň.
Máme vychovávateľku so SŠ zaradenú v 8 triede. od 01.05.2013 má uznaných 30 kreditov na kreditový príplatok, určených pre kategóriu: učiteľ vo všetkých podkategóriách, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, odborní zamestnanci vo všetkých kategóriách.

Od 01.06.2013 bude u nás na druhú pracovnú zmluvu na čiastočný úväzok robiť aj asistenta učiteľa, zaradená bude do 8 triedy. Na kredity jej už však neprihliadam. je to OK?
Ďakujem