veronika 123
28.05.13,10:40
Ďakujem, ale teraz čo mám robiť keď na chybu sa prišlo 24.5.2013 a firma mi poslala dobropis s dátumom vystavenia 30.4.2013 a dobropis mi prišiel včera. Mám im volať , aby zmenili dátum alebo podať dodatočné DP za apríl? Ako si potom ten dobropis zúčtujem s riadnou FA lebo sa jedná iba o o časť položky - prílohe je FA aj dobropis,ďakujem za radu.

Tak som volala teraz do tej Firmy a pani mi povedala , že mi nemôže prerobiť ten dobropis pretože sú tiež mesačný platitelia a , že si to kľudne môžem zaradiť do mája keď mi to prišlo 27.5.2013, že by to nemal byť problém...tak čo teraz ?????
KRISTINN
01.06.13,10:24
Oprava odpočítanej dane

(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane, a oprava odpočítanej dane pri dovoze tovaru sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane s výnimkou podľa odseku 3.