rohackova
28.05.13,13:00
So zamestnankyňou sme mali dohodnutý už dvakrát pracovný pomer na dobu určitú, vždy na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky. Môžeme s ňou uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú aj tretíkrát? Počítajú sa tie prvé dva pracovné pomery do tých dvoch rokov, na ktoré sa môže uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú ak boli na zastupovanie?
Tweety
28.05.13,13:20
Áno, počítajú. V rozmedzí dvoch rokov je možné predlžiť dvakrát.
§48 odst. 4. ZP
4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
Janula1
05.12.13,10:17
Ahoj, myslím správne, ak som uzatvorila so zam-nkynou PP 1.1.2012 na dobu určitú do 31.12.2012, potom mala dodatok, predlžili sme jej zmluvu do 30.12.2013, tak už teraz musíme s ňou uzatvoriť PP na dobu neurčitú, už viac predlžovať nemôžem, keďže skončili dva roky, myslím prosím Vás správne? Ďakujem
Tweety
05.12.13,10:59
Otázku zadaj do otázok, nie do komentára.