leona123
28.05.13,14:27
Dobrý deň, chcem sa spýtať na aktuálnu výšku mzdy vo pri práci vo verejnom záujme pri 3.platovom stupni a 11. triede. Zamestnávateľ mi totiž dal mzdu 487,50, ktorá nie je podľa mňa aktuálna. Je povinný mi rozdiel doplatiť? V máji prekročím aj 6 rokov praxe, takže by som mala byť presunutá do 4. stupňa, kedy je zamestnávateľ povinný mi upraviť mzdu?

Ďakujem
avalik
28.05.13,14:53
578/2009 Z. z. - Nariadenie o stupnici platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme

553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 27
(6) Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň.