zdenkabra
28.05.13,18:32
Zamestnanec podpísal výpoveď, podľa kt. mu patrí 2-mes. odstupné. Počas výp. doby sa dal vypísať na PN. Ak bude na PN dlhodobo a počas toho dosiahne u zamestnávateľa 10 odprac. rokov, bude mu patriť aj vyššie odstupné -trojmesačné?
Tweety
28.05.13,19:20
Môže byť na PN dlhodobo, ale už nebude vaším zamestnancom, Jeho PP sa skončí ukončením VD bez ohľadu na to, či bude alebo nebude DPN. Nárok na odstupné sa posudzuje k dátumu doručenia výpovede.
avalik
28.05.13,19:59
nesuhlasim s Tweety, v zakone nie je uvedene: "Nárok na odstupné sa posudzuje k dátumu doručenia výpovede"

PP zamestnancovi skonci az po ukonceni PN a teda bude mat narok na vyssie odstupne


§ 64
(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to
a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

...
(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

§ 76
Odstupné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
...
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
Tweety
28.05.13,20:03
A ide o výpoveď od zamestnávateľa? Znie to ako výpoveď daná zamestnancom.
Tweety
28.05.13,20:12
Mám za to, že keď sa VD posudzuje ku dňu doručeiia výpovede, je to tak aj pri odstupnom.
avalik
28.05.13,20:14
vychadzam zo zadania - zamestnanec" podpisal vypoved" ... a preto sa riesi odstupne ... ak by dal zamestnanec vypoved ide o § 67 a vtedy nie je narok na odstupne
avalik
28.05.13,20:19
ano VD sa posudzuje ku dnu dorucenia vypovede (§62) ... odstupne je v § 76 - tam sa den dorucenia vypovede neuvadza
ivka70
28.05.13,21:03
Ano, kedze PP potom skonci az dnom ukoncenia PN, dlzka trvania PP sa posudzuje k tomu poslednemu dnu trvania PP.