evita
28.05.13,18:53
V zákonoch a judikátoch som nenašla riešenie môjho problému, tak sa obraciam na poraďákov. Daňová kontrola na odpočet DPH mi chce vyhodiť DPH na vstupe z nákupu tovaru (všetko tuzemsko), ktorý bol nadobudnutý od dodávateľa č.2, ktorý ho tiež zakúpil od iného dodávateľa č.1. Dodavateľ č.2 ho umiestnil v inom sklade, fyzicky tovar nepreberal a následne ho predal nám, kde sme si tovar fyzicky prebrali. Všetky doklady, ako dodacie listy, faktúry, úhrady sú ok. Bola spochybnená skutočnosť, že tovar mi bol dodaný dodávateľom č. 2 na základe toho, že nedošlo k prevodu ekonomického vlastníctva - t. j. že dodávateľ nezískal právo nakladať s tovarom ako vlastník, teda fakticky s ním nemohol nakladať. Právne vlastníctvo nebolo spochybnené. Mám za to, že slovenský zákon o DPH nepozná koncept "ekonomického vlastníctva", pričom osobitne určuje, že dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník. Nikde som nenašla, že si musím skúmať pri uplatňovaní DPH ekonomické a právne vlastníctvo. Chápem tieto formy vlastníctva, ale len v súvislosti s leasingami a úverovými zmluvami, ale pri nadobudnutí tovaru to nechápem. Samozrejme odvolanie sa podá, ale bolo mi zo strany DÚ osobne povedané, aby som to zobrala ako fakt a že sa s tým nedá nič urobiť. Preto sa pýtam, stretli ste niekto s takouto formou spochybnenia dodávky tovaru a následné neuznanie vstupnej DPH?
a_je_to
11.12.13,23:37