edka79
28.05.13,20:49
Dobrý deň. Vie mi niekto poradiť. Som v podnájme nebyt. priestory. Mám zmluvu a tam nájom je 100 eur v nájme je voda a elektrinu som platila 60 eur mesačne. Mám príjmové pokladničné doklady za platbu. Pani majiteľka budovu predala a chce vyúčtovanie za elektrickú energiu 90 eur navyše. elektromer je na nej. Mám mať aj ja výdavkové poklad. doklady. Mám príspevok z Ú radu práce nemôžem len tak vyhadzovať peniaze. Dáva sa do nákladov aj nájom aj elektrina spolu patrí to k výdavkom z príspevku ,že?Dakujem.
Výška a splatnosť.
4.1.V zmluve mám nájom 100 eur mesačne.
4.2. Splatnosť je 15. dňa kalendár. mesiaca.
4.3.V sume nájomného nie sú zahrnuté náklady na odber elektriny a na vykurovanie.
4.4.A prenajímateľ si vyhradzuje upraviť výšku nájomné, ak súčet mier inflácie, zverejnený mes. % koeficientom Štatis. úradom.Zvýši od účinnosti nájom. zmluvy o viac 3%. Inflačný koeficient je východiskom pre ustanovenie novej ceny nájomného, ktorá sa stanoví tak, že súčasná cena sa zvýši o príslušné percento inflácie.

Platba za energiu a vodu.
6.1. V cene sú zahrnuté náklady za vodu.
6.2. Ked že prenajímaný priestor má samostatný elektromer, nájomca hradí náklady za elektr.energiu každý mesiac s polu s nájomným prenajímateľovi.
O pol roka sme urobili Dodatok že sa zrušuje bod 4.3 V sume nájomného budú zahrnuté náklady na odber elektrickej energie a vykurovanie. Zmluvné strany si tento dodatok náj. zmluvy prečítali a s obsahom súhlasia a j podpisujú.

Mám aj príjmové pokladničné doklady nájom 100 eur a elektrina 60 eur podpísané prenajímateľkou.Plyn tan nie je zavedený sú tam len radiatóry. A teraz si pýta ešte na vyše doplatiť za elek. energiu.90 eur navyše. No nikde v zmluve nemám cenu elektriny. Zistila som si že mala mi dať do zmluvy potom elek. energiu platbu zálohovo 60 eur. Nie len tak si pýtať dnes 60eur zajtra 90 eur o pol roka 30 eur navýšenie.To sa nerobí !Ved som jej elek. energiu platila aj nájom. A som investovala do priestorov z jej súhlasom poličky so sadrokartónu, omaľovala. Kto má pravdu?Mali by sme sa dohodnúť mala by mi odpočítať moje náklady a jej navýšenie, nie?dakujem Prosím pomôže mi stým niekto?
ivka70
28.05.13,20:57
Ty nemozes mat iba prijmove doklady za platbu za elektrinu, ty musis mat aj podklad, co si platila, teda fakturu alebo zmluvu, na zaklade ktorych elektrinu platis.
ako ste a dohodli na zuctovani zalohovych platieb za elektrinu, musis mat v zmluve.
Aj elektrina je vydavok, len ho treba aj preukazat.