piškot
29.05.13,07:40
Prosím o radu ako rozúčtovať v PÚ:Na základe Zmluvy o dielo a Komisionárskej zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal pre našu firmu obstarať pozemok vrátane napojenia na inžinierske siete v cene – 26.784.-€.
Na splnenie spojené s obstaraním pozemku /úhrada kúpnej ceny,úhrada realizácie sietí/ sme uhradili
zhotoviteľovi /zálohu/ sumu – 20.000,-€.Cena pozemku na základe kúpnej zmluvy s FO ktorá pozemok predávala – 9.672.-€. Realizácia inžinierskych sieti na základe vystavenej fa – 17.112.-€.
Na úhradu Kúpnej zmluvy za pozemok aj faktúru na realizáciu inžinierskych sietí bola použitá uvedená záloha – 20.000.-€ a následný doplatok – 6.784.-€.
Prosím radu ako to správne rozúčtovať. Dakujem pekne.

​Pomôže niekto radou, prosím.
azla
29.05.13,15:06
záloha........................052/221.............20,000
fa..............................042/321...............9.672
.................................................. ......17.112
odpočet zalohy.........321/052.............20.000,