Mona Lisa
29.05.13,08:48
Firma má v evidencii pozemok. Na pozemku má sklad, ktorý má pevné základy, inak je z plechu.
Ako bude postupovať firma pri predaji tohto majetku z hľadiska DPH a dani z prijmov? Bude ich zdaňovať resp. odvedieDPH? Pozemok nadobudli roku 2008.
Ďakujem
azla
29.05.13,14:56
Podľa môjho názoru by to malo byť dodanie s dph.

§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti


(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, 19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo jej časti alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane. Byty a nebytové priestory sa na účely oslobodenia od dane podľa prvej vety považujú za časť stavby.

(2) Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou, vzťahuje sa na jeho dodanie odsek 1.