IvánuškaGulka
29.05.13,12:01
prosím o váš nazor ku priloženej faktúre, je to správne? dla mna nie,.. čo vy na to?
Tweety
29.05.13,12:03
a kde je?
IvánuškaGulka
29.05.13,12:06
neviem, priložila som ju tu ako prílohu a nie je tu.. je to tu nové a ja sa v tom neviem orientovať..
Tak takto: môže byť fa vystavená s dátumami: Dátum vystavenie 23.5.2013, dodania 1.6. a uhrada 23.5.? je to za prenajom reklamných priestorov... ?
Tweety
29.05.13,12:09
Môže. Môže to byť ZF aj tzv. ostrá za dodanie služieb. Upresni o akú ide.
JAJA11
29.05.13,12:20
ak bola úhrada 23.5., malo byť vyúčtovanie zaplatenej zálohy a možnosť uplatniť si DPH v máji
IvánuškaGulka
29.05.13,14:12
je to ostrá faktúra za prenájom plochy na budove nareklamu, nie su platci DPH.. mna tam metie datum dodania. je to 01.06., podla mna by malo byť dodanie datum uhrady.. už v texte faktúry je prenajom za obdobie 01.06.-31.08.2013 to je ok.. ale prečo dodanie 01.06.
IvánuškaGulka
29.05.13,14:12
tiež to takto vnímam, ako zalohu... alebo zmeniť dátum dodania na datum uhrady.
Tweety
29.05.13,14:19
Opýtala by som sa na to, o akú ide priamo kompetentných vo firme
azla
30.05.13,10:21
Ak firma nie je platiteľom Dph, oni neodvádzajú , vy si neodpočítavate - tak v tomto prípade nie je problém z pohľadu Dph.

Avšak , ak by takúto fa vystavil platiteľ Dph - bol by problém, lebo podla dodávky je dátum dodania najskôr 1.6.2013 a podľa prijatej platby je dátum dodania 23.5.2013.

Prijatím platby sa mení dátum dodania na 23.5.2013 (aj vzniká povinnosť vystaviť doklad a odviesť Dph)
Na svete budú dva doklady k jednému dodaniu. Potom by sa musel ešte vystaviť opravný doklad ku dodaniu 1.6.2013.

Preto sa neodporúča vystavovať fakturovať takýmto spôsobom (radšej cez zalohové fa - ak chceme platbu vopred), lebo je možnosť vzniku takýchto komplikácii.