Daduš K
29.05.13,13:35
Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť ako je to teraz so zápočtami. Naši nájomcovia, ktorých nájom je viac ako 5.000,- € do roka si chcú započítať čiastovo nájom so svojími pohľ. ktoré majú voči nám. Môžeme realizovať zápočty aj keď ich mesačný nájom je 1.200 € čiže ročný je 14.400,- €
Replasťačka
29.05.13,13:49
Môžete urobiť vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov písomne, v zmysle Obchodného zákonníka - Dohody o započítaní vzájomných pohľadávok a záväzkov.
azla
29.05.13,14:50
Ak by nejaká časť ostala nezapočitaná, musí byť uhradená bezhotovostne.
Hoci by bolo potrebné doplatiť iba 100 eur, už sa nemôže uhradiť v hotovosti.