AGROMELIO
29.05.13,13:58
Máme nehnuteľnosť evidovanú v účtovníctve. V 06/2013 sa predá. Bude celá daň z nehnuteľnosti za rok 2013 , daňovo uznaným nákladom ?
azla
29.05.13,14:47
Áno, lebo daň z nehnuteľnosti sa plati podľa stavu majetku k 1.1.
Výnimkou je, ak sa nehnuteľnosť predá v dražbe. Tam potom nový vlastník platí daň od nadobudnutia vlastníctva a pôvodný vlastník dostane vratenú nespotrebovanú daň.