Lucia Lafkova
29.05.13,14:10
Nám ako firme prišlo na e-mail, možno aj niekomu z Vás, že citujem: V prípade, ak prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu a oznámil poverenie úradu do nadobudnutia účinnosti nového zákona, sa takéto poverenie a oznámenie o poverení zodpovednej osoby považuje v súlade s novým zákonom.Tak neviem čo stým??
MagdalénaP
29.05.13,14:17
Priamo na stránke Úradu je takýto postup označený za klamlivý.
Školenia na výkon funkcie zodpovednej osoby

Oznam zo stránky

V poslednom období sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") obracajú občania s informáciou, že niektoré agentúry im ponúkajú školenia zodpovedných osôb s tým, že ak po nimi vykonanom školení predložia na úrad "oznámenie o poverení zodpovednej osoby" do 1.7.2013, teda do účinnosti nového zakona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebudú v budúcnosti potrebovať absolvovať skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby. A zároveň sa pýtajú, či táto informácia je pravdivá.
Upozorňujeme, že táto informácia je klamlivá. Podľa zákona platí, že prevádzkovateľ, ktorý má 20 a viac oprávnených osôb, je povinný mať zodpovednú osobu, ktorá môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov až po úspešnom absolvovaní skúšky, ktorú zabezpečuje úrad; zákon neumožňuje žiadnu výnimku. A teda, vyššie popísaným spôsobom nie je možné obchádzať zákon.
Lucia Lafkova
29.05.13,14:47
Takže musím absolvovať skúšku.
zuzana cinova
04.07.13,21:53
oprávnené osoby sú osoby,ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi. to znamená,že ak vás je vo firme 20 a vy dvadsiati prichádzate do styku s osobnými údajmi ostatných dotknutých osôb,tak až vtedy prevádzkovateľ poveruje zodpovednú osobu-napr. 21 zamestnancov, z toho 3 spracovávajú osobné údaje - nie je povinnosť zodpovednej osoby http://www.slovenskyturizmus.sk/c-241/zakon-na-ochranu-osobnych-udajov/#.UdXFaW3zP9w