GERTA
11.03.06,16:39
Dobrý deň.Prosím o pomoc skúsenejších.Robím 1x ukončenie živnosti / k 31.12.2005/.Neuhradené pohľadávky k 31.12.2005 uvediem v daňovom priznaní na r.40 / položky zvyšujúce ZD / , neuhradené záväzky r.41/položky znižujúce ZD /. Do výkazu príjmov a výdajov uvediem skutočné príjmy a výdaje. Je to tak správne?
A ešte jedna hlúpa otázka . Uvádzam tieto neuhr.pohľadávky a záväzky do peňažného denníka ako nepeňažné operácie 31.12.05,alebo ich tam vôbec neuvádzam ?
Do výkazu majetku a záväzkov uvediem zostatok na bankovom účte.Pokladňa je nulová
Medzi záväzky- daň z príjmu za r.2005 ako záväzok voči daňovému úradu ? V prípade ,že by vyšiel preplatok tak ako pohľadávku voči DÚ ?

Ďakujem za pomoc.
renča1
11.03.06,17:40