Marko222
29.05.13,16:17
Dobrý deň,
môže člen SKSI (autorizovaný stavebný inžinier) pracujúci ako zamestnanec byť po ukončení pracovného pomeru evidovaný na Úrade práce? (pozn. ako člen SKSI nemá pridelené IČO - pracoval iba ako zamestnanec).
Ďakujem