Alena T.
29.05.13,17:55
prešvihli sme obrat pre registráciu na platcu DPH... mali sme kontrolu a musíme podať dodatočné DPH za obdobia 11 a 12/2012 a 01 až 04/2013. platcami sme sa stali 01. 05. 2013. no daňový úrad od nás chce, aby sme spravili dodatočné daňové priznanie DPH za obdobia 11 a 12/2012 na jednom tlačive a 01 až 04/2013 tiež na jednom tlačive. ako to mám urobiť? na tlačive DPH je možné zadať iba jeden mesiac alebo štvrťrok ale nejaké obdobia sa nedajú... máte s tým niekto skúsenosť? prosím poraďte mi. ďakujem
KEJKA
29.05.13,18:18
das 12/2012........za 11+12/2012
a 04/2013.........za 1-4/2013
azla
30.05.13,09:58
- podľa môjho názoru by sa malo podať jedno daňové priznanie za celé obdobie kedy mala byť firma platiteľom. Priznanie bude za obdobie 4/2012 a na prvej strane sa začiarkne "Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona"

§78/9
(9) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň. V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 3 a 4; ak odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 prevyšuje daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, daňový úrad vykoná kontrolu a daň vráti v lehote desiatich dní od skončenia kontroly.

začiatok obdobia od kedy treba podať DP je definovaný v § 55

§ 55
(3) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, má za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, právo na odpočítanie dane inej ako podľa odseku 1 viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v rozsahu a za podmienok podľa § 49 a 51. Odpočítanie dane sa uplatní v tom istom daňovom priznaní, v ktorom sa uvádza daň podľa § 78 ods. 9. Obdobím, v ktorom osoba mala byť platiteľom, sa rozumie obdobie, ktoré sa začína 31. dňom po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň.