mondes
29.05.13,19:26
Ahojte, prosím Vás, mám opäť otázku ohľadom kúpy auta. Ide o to, že klient uvažuje kúpiť auto a potrebuje odpísať čo najväčšiu DPH. Keďže pri leasingu sa nedá uplatniť celková DPH naraz, tak uvažuje o kúpe auta na úver. (Tu sa dá uplatniť celá DPH naraz - aspoň dúfam). Ale, ako sa to prejavuje v praxi? Dôjde mi celková faktúra od predajcu áut, uhradí ju za mňa úverová spoločnosť a ja si uplatním celú DPH? A potom tie mesačné splátky si môžem dať do N, ale už bez DPH? Prosím Vás, ešte mi s týmto pomôžte. Ďakujem pekne.

Ešte doplním, našla som takýto článok, myslím si, že platí aj dnes, len poprosím o potvrdenie tých, ktorí sa s týmto vo svojej praxi stretli. Vďaka.
Hmm, nevim dať odkaz, tak kopírujem článok.

Nákup automobilu na úver
Otázka:

Podnikateľ kúpil úžitkový automobil. Využil na jeho nákup úver AUTOKREDIT. Podnikateľ bude mesačne splácať úver v dohodnutej čiastke. Ide o účelový úver na nákup predmetného automobilu. Je možné uplatniť celú sumu DPH na vstupe pri prevzatí vozidla? Na predaj automobilu bola vystavená faktúra, ktorej časť bola hradená v hotovosti (príjmový doklad) a časť bola hradená z prostriedkov úveru, ktorý mu poskytol priamo predajca. Podnikateľ má k dispozícii zmluvu o úvere. Akým spôsobom správne zaúčtovať úver a úhradu faktúry z úveru?
Odpoveď:

Z hľadiska DPH

V uvedenej otázke ide o dve plnenia.

Jedným plnením je dodanie tovaru, ktorým je úžitkový automobil. V tomto zmluvnom vzťahu vystupuje ako dodávateľ – predajca tovaru, a prijímateľ – kupujúci – platiteľ dane. Ide o plnenie, ktoré podlieha DPH. Daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dňom dodania úžitkového automobilu. Týmto dňom je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, t. j. deň prevzatia automobilu. Podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH v deň vzniku daňovej povinnosti u predávajúceho vzniká kupujúcemu právo na odpočítanie dane. Samozrejme, že obaja musia mať postavenie slovenského platiteľa dane. Kupujúci si uplatňuje odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 v zdaňovacom období určenom podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH.

Pre uplatnenie odpočítania dane musí byť splnené:
> platiteľ – kupujúci, použije úžitkový automobil na účely podniku,
> platiteľ – kupujúci, má faktúru so všetkými náležitosťami podľa § 71 zákona o DPH.

Odpočítanie dane si potom platiteľ uplatňuje v zdaňovacom období, v ktorom vznikla predávajúcemu daňová povinnosť alebo v nasledujúcom zdaňovacom období, ak k uplynutiu lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť, má faktúru. Ak platiteľ obdrží faktúru až po tejto lehote, uplatňuje si odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane faktúru. Na uplatnenie odpočítania dane nemá vplyv skutočnosť, či bolo alebo nebolo zaplatené prijaté plnenie.

Druhým plnením je dodanie služby, ktorou je poskytnutie úveru. Poskytovateľom tejto služby je predajca a príjemcom je kupujúci – platiteľ dane. Toto plnenie je však oslobodené od dane podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona o DPH.

Z hľadiska účtovného

Podnikateľ zaúčtuje poskytnutý úver ako príjem neovplyvňujúci základ dane. Časť úhrady faktúry hradenej v hotovosti aj časť faktúry hradenej z úveru bude výdavkom neovplyvňujúcim základ dane.

V prípade, že daňovník bude o úžitkovom aute účtovať ako o obchodnom majetku, uplatní si do daňových výdavkov výdavky vo forme odpisov.

Obchodným majetkom je v zmysle § 2 písm. m) zákona o dani z príjmov súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11. Obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu.

V zmysle § 24 ods. 1 hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Automobil zaraďujeme do 1. odpisovej skupiny, doba odpisovania je 4 roky, preto daňovník zaúčtuje do daňových výdavkov ovplyvňujúcich základ dane odpis vo výške ¼ obstarávacej ceny.
avalik
29.05.13,19:41
mondes
29.05.13,19:48
Ďakujem pekne avalik a prosím ťa, ten článok, ktorý som skopírovala je OK? Totižto by som chcela vedieť, ako to budem celé účtovať.
avalik
29.05.13,19:56
mondes, ved si pozri tie § ci je to v sulade s aktualnymi zakonmi ... ja ti mozem napisat, ze je to OK, ale zodpovedna si ty .... uctovanie auta na uver je tiez na porade preberane - hore je vyhladavac
mondes
29.05.13,20:11
OK, už to tu študujem dlhšie a sú rozdielne názory. Ide mi o to, že celkovú úhradu faktúry za auto účtujem ako VNZD a taktiež mesačné splátky úverovej spoločnosti účtujem ako VNZD a v rámci odpisov sa to preúčtuje do VOZD?
Tweety
29.05.13,20:15
Obstaranie MV je VNZD, splátka úveru je rovnako VNZD, prípadný úrok je VOZD. Odpis majetku je VOZD.
blondy
29.05.13,20:16
pri kúpe auta na úver, úhradu faktúry čerpaním úveru daj VNZD, zároveň si zaeviduj do záväzkov výšku úveru, mesačnú slpátku rozúčtuj na istinu ako VNZD a úrok z úveru je VOZD. Ako náklad ti na konci roka vznikne ešte odpis do VOZD
Richard
30.05.13,12:23
daj to ako odpoved v komentaroch je to neprehladne
Richard
30.05.13,12:23
zvyrazni a vylepsi svoju otazku v komentaroch to nikto nenajde
blondy
30.05.13,13:24
pri kúpe auta na úver, úhradu faktúry čerpaním úveru daj VNZD, zároveň si zaeviduj do záväzkov výšku úveru, mesačnú slpátku rozúčtuj na istinu ako VNZD a úrok z úveru je VOZD. Ako náklad ti na konci roka vznikne ešte odpis do VOZD