Majkaheged
30.05.13,12:41
Prosím o radu, došla mi vyúčtovacia faktúra za nájomné a služby nebytových priestorov minulého roka s názvom: Faktúra. Je na nej preplatok. Nie je tam ani dobropis, ani nič, jedná sa v tomto prípade o opravu základu dane a ide to na riadok 28?
účtujem v programe MRP. Ako mám nahodiť typ dokladu? Bežný daňový doklad, alebo dobropis?
renka12
30.05.13,17:40
Ja by som to považovala za riadnu prijatú faktúru. Podľa mňa nejde o opravu ZD. Ide o faktúrovanie skutočných nákladov, od ktorých sa odpočítajú uhradené zálohy. Neúčtujem v MRP, tak neviem poradiť, ako presne postupovať.
a_je_to
31.05.13,12:49
Vždy, keď máš podobný problém, maj na pamäti, že čo nevyhľadáš v predpisoch, to nevymyslíš. Nájdi si poučenie k tlačivu dph a k riadku č. 28 tlačiva. Tam máš napísané kedy sa používa, teda ide o :
- § 25/1 a 3 - teda opravu základu dane
- vrátenie colnej dane
- krádež tovaru
- opravu zlej sadzby dane.
Potom musíš ísť do § 25, kde zistíš, že o opravu základu dane ide :
- pri zrušení dodávky, alebo vrátení tovaru
- pri znížení, alebo zvýšení ceny
Keďže Tvoj prípad sme podľa návodu na vyplnenie riadku č. 28 nenašli, nejde o prípad pre tento riadok. Ide iba o dofakturovanie množstva kladným, alebo záporným číslom po ročnom odpočte u opakovaného plnenia. Ktoré nie je spojené ani so zrušením, ani s vrátením dodávky, ani so zmenou jej zmluvnej ceny. Takže ... nie riadok 28, ale ... riadok 23 mínusom.
AGROMELIO
31.05.13,12:55
Ja si myslím, že ide o zníženie ceny, veď z toho vznikol preplatok., účtujem v MRP, typ dokladu dáš D, typ DPH 40, samozrejne ide o fa s mínusovými hodnotami a automaticky ti v daňovom priznaní DPH príde na riadok 28 ale samozrejme z kladným znamienkom, lebo si ponižuješ odpočítanú DPH
a_je_to
31.05.13,13:17
.. ak je u niečoho zníženie ceny, tak sa myslí nie zmena celkovej ceny, ale jednotkovej ceny pri nezmenenom množstve dodávky - čo učite tento prípad nie je. Naopak, cena zostáva nezmenená. Dofakturúva sa iba množstvo, aj keď záporným číslom, čo je u opakovných plnení bežná prax.. Ide iba o ďalšiu riadnu faktúru opakovaného plnenia, ako píše aj Renka12.