Zuzana Janigová
30.05.13,13:36
Možem považovať zamestnanca študenta ktorý má zmluvu do 31.12.2013 a 28.5.2013 skončil bakalárske štúdium / doklad o ukončení školy/ ale hlási sa na II.stupeňVŠ za študenta, alebo ho musím odhlásiť zo SP a musí sa prihlásiť na ÚP?
mzdarka renca
30.05.13,14:18
môžeš ho považovať za študenta, ak pokračuje v štúdiu.