Farmeko
30.05.13,14:04
Ako správne zaúčtovať nasledujúce účtovné prípady:
1. Kúpna zmluva so Slovak Telekom, a.s. na dodanie IP telefónu. /19,90 €/ 15.5.2013
2. Dodanie telefónu kuriérom a zaplatenie dobierky - 19,90 € 20.5.2013
3. Došlá faktúra s rozpisom - 16,58/3,32/19,90 € - 26.5.2013
Ďakujem za odpoveď.
blondy
30.05.13,14:18
si platca DPH alebo nie si? vedieš JU alebo PU? ak PU platca
3. MD 501 16,58
MD 343 3,32
D 321 19,90 (ak nie si platca , účet 501 19,90)
2. MD 321 19,90
D 211 19,90
1. si odlož k ostatným zmluvám

Ak JU, platca
3. evidencia v záväzkoch s rozpisom 16,58+3,32
2. uhrada v PD, 16,58 ako VOZD, 3,32 ako VNZD

ak nie si platca DPH VOZD 19,90
1. si odlož k ostatným zmluvám