Ada9
30.05.13,15:19
Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. Dôchodca , ktorý si zabudol podať DP " A "(chcel si ho podať dobrovoľne- oplatilo sa mu to vzhľadom k dosiahnutému príjmu), môže ho ešte podať teraz bez sankcie, alebo je nejaká možnosť vrátiť mu preplatok cez mzdovú účtáreň . ďakujem
KEJKA
30.05.13,16:04
Podať DPFO bolo v zaujme dochodcu nebolo to jeho povinnosťou takze zakon nebol podla mňa porušeny a preto sankcia nehrozi.
Cez zam-la to nejde.
Ada9
30.05.13,17:15
Ďakujem
Ada9
31.05.13,17:35
..dnes som bola na DU a povedali mi, že ak podá DP neskôr aj ke´d nebola povinná a žiada si vrátenie preplatku dane, tak je daju pokutu za neskoré podanie...
KEJKA
31.05.13,21:25
Podla akeho paragrafu?
Katy a R
31.05.13,22:39
Ak chce podať DP teraz po termíne, aby dostala preplatok dane - tak si musí zvážiť, či ten preplatok je viac, ako 30 eur (predtým bolo 33 eur). Možno sa oplatí;)
- podanie DP - §49 zák o DzP
A ešte 563/2009 . (§§155 a 154)
Ak je ten preplatok menší - tak nech nepodáva teraz DP.
marjankaj
31.05.13,23:10
Daňovník nebol povinný podať daňové priznanie. teda žiadny delikt nespáchal. Za čo mu teda chcú uložiť sankcie?
Katy a R
31.05.13,23:19
samozrejme, že nebol povinný podať - ak ho nepodá, nič sa nestane. Ale on ho chce teraz podať - ak tak spraví - tak je to po termíne (pokuta)
marjankaj
31.05.13,23:22
Ale podľa akého paragrafu? Podal po termíne. Ale povinnosť podať nemal. A sankcie sú iba za nesplnenie povinnosti. Alebo by mali byť.
Katy a R
31.05.13,23:25
janko - §§ som napísala - presne to tie koťuhy nazývajú že "správny delikt" - a pokuta (sankcia) je za nepodanie DP v lehote podľa § 49); a zase nevymýšľaj - keď nepodá, tak je to OK .. ale v tomto prípade sa to asi oplatí podať - určite ide o vyššiu sumu (zábudlivosť niečo stojí ...)
marjankaj
31.05.13,23:38
Teda ak niekto nepodá daňové priznanie vôbec, lebo nemusí, tak by tiež mal dostať pokutu za delikt podľa§154/1a1.
Teda aj školáci a dokonca aj novorodenci. To sú tiež fyzické osoby.

Dúfam, že to tu nečítajú z DU.
marjankaj
31.05.13,23:45
§ 154
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a) nepodá daňové priznanie v
1. ustanovenej lehote,

Teda ten, čo nepodá daňové priznanie vôbec, ten to podal v ustanovenej lehote?:eek: Teda sa deliktu nedopustil?

Nepíše sa tam, kto podá po lehote, ale kto nepodá v lehote.
-------------------------------------

Nakoniec by ešte mohla podať žiadosť správcovi dane, aby ju vyzval podať daňové priznanie.
Alebo nejaký bonz, že nepriznala príjmy. Nejaký "dobrý" sused.
marjankaj
01.06.13,00:39
A ak daňovník nemusí podať DP a správca ho v apríli vyzve, aby podal DP, tak sa mu už nijako nepodarí dodržať lehotu na podanie DP(31.3.). Teda by mal tak isto dostať pokutu.

A nehovor, že ja vymýšľam. Tie zákony vymyslel niekto iný.
KEJKA
01.06.13,09:06
ja tiež nesúhlasím s tým, že by automaticky mal byt tento daňovník pokutovaný - nemal daňovú povinnosť, nie je podnikateľ, nič neporušil...hádam by vedel postupovať podľa § 154
(2) Zodpovednosti za porušenie povinnosti, ktoré sú správnym deliktom podľa odseku 1, sa fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, zbaví, ak preukáže, že zo závažných zdravotných dôvodov alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom podľa odseku 1.
zanetth
01.06.13,09:16
Prikláňam sa k tomuto názoru, inak veľmi dobre to majú urobené v Rakúsku alebo v Nemecku, tam jasne rozlišujú povinné DP a dobrovoľné DP, pričom preplatky v prípade tých dobrovoľných DP sa dajú nárokovať až štyri roky spätne... Náš zákon nie je z tohto hľadiska taký jednoznačný a určite by som správnkyni dane oponovala, či by mi to pomohlo to je už iná vec...
Katy a R
01.06.13,12:12
V tomto prípade by určite nepreukázal nejaké okolnosti hodné osobitného zreteľa. (veď zabudol podať)
Ale celé tieto námietky sú tu úplne zbytočné - zadávateľka sama napísala, že ako to je. Či sa nám to páči, alebo nie ...
Treba pripomienkovať zákon - akurát je teraz možnosť!
A okrem toho sa to už tu už riešilo - a nenapísala by som to tu bez skúseností ;) Škoda sa rozčuľovať - treba sa zariadiť ...
Pre Janko: - vyskúšaj - presvedčíš sa na vlastnej koži ;)
marjankaj
01.06.13,12:26
Ešte raz. Nemal povinnosť podávať daňové priznanie, tak žiadne sankcie zo zákona nevyplývajú. Ak nemal povinnosť a podal, tak je jedno, či po lehote alebo nie.
Zákon nestanovuje, že ak podá daňové priznanie, tak mu vzniká povinnosť podávať daňové priznanie.
V ústave sa píše
čl.2
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Čo myslíš, komu dajú za pravdu v Strassbourgu?
Kvaka
01.06.13,12:41
Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. V prípade dobrovoľného daňového priznania nie je ustanovená lehota inak.
Ak teda niekto chce podať DP, lebo sa mu to oplatí z pohľadu vrátenia dane, mal by ho podať vždy do konca marca. Ak tak urobí neskôr, tak sa to považuje za správny delikt, lebo DP nepodal v ustanovenej lehote. Je jedno, či to bolo povinné alebo dobrovoľné DP.
Správca dane uloží pokutu minimálne 30€. Treba si to zvážiť, či sa mu po lehote na podanie DP oplatí podať.
Cez mzdovú učtáreň sa už nedá daň vrátiť.
Kvaka
01.06.13,12:45
Ak ťa vyzve správca dane, určí ti lehotu inak.