mart.
30.05.13,14:01
Prosím vás, viete mi jednoducho vysvetliť čo je to odložená dan. pohladávka a odložený dan. závazok ? Z toho čo som si čítal, naozaj nerozumiem prečo a kedy sa niečo takéto tvorí a načo sa to vlastne tvorí. Prečo v niektorých výkazoch takéto položky vidím a v niektorých nie ? Ďakujem
Stefan2005
30.05.13,17:04
nepomôžu na ilustráciu podstaty otázky ani odborné články, napr.

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=16196

http://www.pp.sk/6406/Odlozena-dan-z-prijmov-v-uctovnictve-podnikatelskych-subjektov_A-DAU28628.aspx

http://zbornik-mv.webovka.eu/Slovak/prispevky/Tuzinsky.pdf

resp. nespočetné množstvo príspevkov tu na Porade? zadať do vyhľadávania odložená daň
KEJKA
30.05.13,17:25
Povinnosť účtovať o odloženej dani je spojená s povinnosťou mať auditovanú RUZ.
Preto niekde je a niekde nie je.
mart.
02.06.13,15:28
Skor, že ja som čítal o tom, preto som chcel, že či sa to nedá nejako jednoduchšie vysvetliť. Som len študent, preto mi možno nie je všetko hneď jasné. Ale tak napíšem ako som to ja pochopil a Vy mi napíšte, či tomu rozumiem alebo nie.
Takže odložený danový závazok sa vyčísluje tak, že sa vlastne ako keby vypočítať daň z budúceho základu dane, resp. rozdielu nákladov budúcich období a výnosov budúcich období. Teda toto číslo, čo niekto uvádza ako "odložený danový závazok" je vlastne čiastka, ktorú určite odvedie na dani v budúcom roku, resp. v budúcich obdobiach. Teda je to len informatívna položka. ROzumiem tomu správne ? Ale ešte mi nie je jasné, že prečo o nej musia účtovat iba účtovné jednotky s povinnosťou overenia účtovnej závierky ? Prečo nie všetky ? Ďakujem.
mart.
10.06.13,17:28
Takže odložený danový závazok sa vyčísluje tak, že sa vlastne ako keby vypočítať daň z budúceho základu dane, resp. rozdielu nákladov budúcich období a výnosov budúcich období. Teda toto číslo, čo niekto uvádza ako "odložený danový závazok" je vlastne čiastka, ktorú určite odvedie na dani v budúcom roku, resp. v budúcich obdobiach. Teda je to len informatívna položka. ROzumiem tomu správne ? Ale ešte mi nie je jasné, že prečo o nej musia účtovat iba účtovné jednotky s povinnosťou overenia účtovnej závierky ? Prečo nie všetky ? Ďakujem
KEJKA
10.06.13,19:48
v podstate to chápeš správne, akurát že sa vyčísľuje na súvahovom princípe, ale to už je vec metodiky a isto máš k tomu literatúru.
A prečo nie všetky - no povinnosť ukladá zákon a to iba niektorým účtovným jednotkám, ako som už písala..
Študuj ďalej, ide ti to.