Letko
31.05.13,08:05
Dobrý deň,

poprosil by som Vás o opätovnú radu ohľadom darovania krvi.

V našom podniku momentálne riešime s našimi mzdovými pracovníčkami problematiku darovania krvi a nároku na voľno počas darovania. Čo ja viem, tak zamestnanec má nárok na voľno počas darovania krvi a to sa nezapočítava do 7 "p-éčiek".

Viete mi potvrdiť moje tvrdenie? Ak je to naozaj tak, môžete mi napísať také argumenty, ktoré by som mohol ako dôkaz ukázať aj našim mzdovým účtovníčkam? (napr. aj podopreté nejakými oficiálnymi dokumentmi)

Ďakujem a teším sa na skorú odpoveď :)
Tweety
31.05.13,08:32
Je to iný úkon vo všeobecnom záujme §137 ZP
(5) Iný úkon vo všeobecnom záujme je najmä

a) darovanie krvi a aferéza,
b) darovanie ďalších biologických materiálov,
c) výkon funkcie v odborovom orgáne,
d) činnosť člena zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka,
e) účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní,
f) činnosť člena volebných komisií vo voľbách, ktoré vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky a v referende a činnosť člena orgánov na ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
g) činnosť člena horskej služby alebo inej organizovanej záchrannej skupiny počas osobnej účasti na záchrannej akcii,
h) činnosť vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske veci a zástupcu pre zdravotné veci, oddielového vedúceho, vychovávateľa, inštruktora, prípadne zdravotníka v tábore pre deti a mládež,
i) činnosť člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky,
j) činnosť člena rozkladovej komisie,
k) činnosť sprostredkovateľa alebo rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní,
l) činnosť registrovaného kandidáta pri voľbe do Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a do orgánov územnej samosprávy.

Podľa §136 je nárok len na nevyhnutný čas.
(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.
Letko
31.05.13,08:41
Bol som teraz pri mzdovej a stále si hudie svoje - my to započítavame a budeme započítavať do 7 p-éčiek. Ale ja sa nevzdávam a hľadám ďalšie argumenty.
Tweety
31.05.13,08:54
A o čo sa opiera? Určite o ZP?
Helik3
31.05.13,08:56
Máte v podniku Kolektívnu zmluvu? Ak áno poprečituj :) či tam nieje okolo toho niečo spísané a udaná nejaká výnimka. Poprípade sa obráť na Odborárov, ak ich máte, nech sa k tomu jasne a neodkladne vyjadria pani mzdovej. :D
Tweety
31.05.13,08:57
Ak je KZ, tá určite ide nad rámec ZP a nie pod neho, takže mzdárky to majú určite pomýlené.
Letko
31.05.13,08:58
Porozprával som sa s ňou práve o paragrafe 137, že ak darovanie krvi berie ako p-éčko, tak potom aj napr. školenie by mala brať ako p-éčko. Ona na to, že školenie je niečo iné a darovanie krvi je ako návšteva lekára.

Asi by som jej to skôr dokázal, keby to bolo v nejakých novinách ako v zákone.
Letko
31.05.13,08:59
KZ máme, darovanie krvi tam nie je spomenuté, budem ho tam musieť doplniť.
Tweety
31.05.13,09:00
To nič, aj tak sa musia držať ustanovení ZP.
Letko
31.05.13,09:02
Ja viem, len ako im to vysvetliť? Napísal som OZ KOVO, inšpektorátu práce, Červenému krížu,... Uvidíme, či niekto z nich zareaguje. Ach jaj.
kn-alka
31.05.13,09:04
Tweety
31.05.13,09:13
Porozprával som sa s ňou práve o paragrafe 137, že ak darovanie krvi berie ako p-éčko, tak potom aj napr. školenie by mala brať ako p-éčko. Ona na to, že školenie je niečo iné a darovanie krvi je ako návšteva lekára.

Asi by som jej to skôr dokázal, keby to bolo v nejakých novinách ako v zákone.
Vieš, noviny nie sú zákon, ktorý platí, v novinách nemusí byť všetko vysvetlené správne.
Skús dať podnet na IP.
Letko
31.05.13,09:13
Na IP som písal, zatiaľ sa neozvali - položil som im zatiaľ tú otázku, ktorú som položil aj tu.
Mzdovej som ukázal ten článok, čo tu bol link a povedala mi, že platí to, ako sa rozhodne podnik a že ona ZP dodržiava.
Tweety
31.05.13,09:15
Zamestnáv. sa nemôže rozhovať, či áno alebo nie, ak je to dané zákonom, musí sa držať toho.
Letko
31.05.13,09:17
Veď toto, musí ho dodržiavať a aj dodržiava, len koleg. si ho zle interpretujú.
Tweety
31.05.13,09:20
Tak choď za ich nadriadeným.
Letko
31.05.13,09:59
Tak niečo som našiel, niečo mi odpísali z SČK a so mzdovými sme sa porozprávali. Výsledok je taký, že to síce naďalej budú dávať do P-éčiek, ale pri prekročení dajú extra voľno (na tých 7P+4 darovania krvi).
Letko
31.05.13,10:01
Pre tých, ktorí budú riešiť podobnú otázku, pripájam link a email:

http://www.ntssr.sk/otazky-a-odpovede/150,10

Dobrý deň,
darovanie krvi je prekážkou v práci z dôvodu všeobecného záujmu §136 Zákonníka práce a následne §137 ods. 5 - Iný úkon vo všeobecnom záujme. Zamestnávateľ v tomto prípade poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy (§138 od. 2). Tento úkon zamestnanca sa nezapočítava do siedmich dní tzv. P-éčiek, nakoľko tzv. P-éčka sú "Dôležité osobné prekážky v práci" § 141 ods. 2 písm.a) bod 1. - sedem dní v kalendárnom roku je na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení ... Darovanie krvi nie je vyšetrením ani ošetrením v zdravotníckom zariadení a nie je dôležitou osobnou prekážkou v práci, ale ako sme uviedli, darovanie krvi je "Iným úkonom vo všeobecnom záujme".
Tweety
31.05.13,10:32
No vidíš, a toto sme Ti tvrdili aj my.
Letko
31.05.13,11:27
Ja viem, ja som s Vami od začiatku súhlasil, len naše mzdové nie :)
Katy a R
31.05.13,11:51
veru veľmi zvláštny prístup .. ale ako je písane - musia dodržať minimálne ZP.
my sme mali podľa KZ dva dni voľna !