wirgi
31.05.13,10:05
So zamestnancom, ktorý bol zamestnaný na dobu neurčitú bol ukončený prac. pomer k 31.12.2012 z dôvodu nadbytočnosti. Teraz od 1.6.2013 ho chceme zamestnať na dobu určitú do 31.12.2013. Chcem si utvrdiť že sa jedná v tomto prípade o nový pracovný pomer a môže sa v prípade potreby predĺžiť až na dva roky?
Tweety
31.05.13,10:12
ÁNo, len pri PP na dobu určitú by išlo o opätovne dohodnutý PP.
§48 ZP
(3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.
katka50
31.05.13,11:24
Tweety, ale prvý PP bol na dobu neurčitú. Dôležité je, koľko mesačné odstupné mu bolo vyplatené. Ak bolo viac ako päťmesačné, zvyšok musí mrátiť.
Tweety
31.05.13,11:45
Samozrejme, to všetko je jasné, len som chcela napísať, že nie je tam žiadne obmedzenie v dobe určitej, pretože pôjde o prvú dobu určitú. To, čo píšeš je tiež jasné, ale otázka nebola smerovaná k odstupnému.
wirgi
31.05.13,15:01
Ja, som pochopila,čo mi Tweety napísala. A odstupné nebolo vyplatené , len výpovedná doba ,ešte podľa starého ZP platného v r. 2012