jjustka
31.05.13,10:29
Slovenska firma, platca DPH v SR, zabezpecuje pre cesku firmu, platca DPH v CR, webhosting na ceskej domene. Vystavena aktura bude s DPH alebo bez DPH?
Andrej13
31.05.13,11:47
par. 15 zakona o DPH: (1) Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Bez DPH s prenosom daňovej povinnosti.

takže pre presnosť: par. 16 ods. 16: Miestom dodania služieb uvedených v odseku 17 vrátane prijatia záväzku zdržať sa zámeru ich vykonávania alebo zdržať sa ich vykonávania úplne alebo čiastočne, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo územia Európskej únie, je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. - na to nadväzuje par. 17 pism. j a pre úplnú presnosť:
par. 16 ods. 14: Miestom dodania služieb dodávaných elektronickými prostriedkami, ak sú poskytované zdaniteľnou osobou, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, z ktorej sa služby poskytujú, mimo územia Európskej únie alebo ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, má bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, mimo územia Európskej únie, dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe je miesto, kde má príjemca služby sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Komunikácia pomocou elektronickej pošty medzi dodávateľom služby a jeho zákazníkom sa nepovažuje za službu dodanú elektronickými prostriedkami.
jjustka
31.05.13,22:22
Dakujem, neviem iba ako si mam vysvetlit § 16 ods. 16, na ktory nadvazuje prave §16 ods. 17 pism. j a §16 ods. 18 pism a) ???
Andrej13
31.05.13,23:02
doplnené info vyššie, dúfam, že už je to jasné. ak ešte niečo píšte.
jjustka
02.06.13,15:02
cize tieto ustanovenia hovoria o tom, ze sluzba musi byt poskytovana mimo uzemia EU? vtedy by to bolo s DPH?
Andrej13
02.06.13,16:47
takže par. 15 hovori, ze miesto dodania sluzby je miesto kde ma odberatel sidlo, ak par. 16 neustanovuje inak, vtedy je prenos danovej povinnosti a je to bez DPH. Ak sa vsak urci miesto dodania sluzby podla par. 16 tak to moze byt aj s DPH, podla toho o aky typ sluzby ide. ale par. 16 ods. 14 sa Vas netyka, lebo mate sidlo v SR. a par. 16 ods. 16 hovori o dodani sluzby osobe inej ako zdanitelnej, v tom pripade, ak by ste to dodavali napr. FO nepodnikatelovi, tak by to bolo s DPH.