ryba
31.05.13,10:39
Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na pracovnú cestu. Na tejto služobnej ceste zamestnanec vyčerpal vyššie náhrady na stravné( nad rámec zákon o cestovných náhradách).
Moja otázka je:
- tieto náhrady z pohľadu zamestnávateľa nie sú uznaným daňovým výdavkom ?
- tieto náhrady z pohľadu zamestnanca : sú príjmom zo závislej činnosti, zamestnanec platí z neho na zdravotné poistenie, povinné sociálne poistenie nie , daň áno?
Ďakujem za odpoveď
Prišla faktúra za ubytovanie a stravu, Táto vyfakturovaná čiastka za stravu je vysoká.
Zamestnávateľ mu poskytne stravné len v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Preto sa pýtam, či tá zostávajúca suma stravného, bude ako jeho príjem zo závislej činnosti a či sa z toho príjmu odvádza zdravotné poistenie, soc.poistenie a daň.
Podľa mňa zdravotné poistenie a daň áno, sociálne poistenie nie. Ale nie som si istá.
avalik
31.05.13,10:42
upresni ako "vycerpal vyssie nahrady na stravne" ?
KEJKA
31.05.13,11:13
zam-eľ neuzná vyššie stravné, pokiaľ ich zam-ec uvedie do vyúčtovania ZSC.
Viac po upresnení otázky.
tictac7
31.05.13,11:44
ak máš faktúru za ubytovanie a stravu, tak ju riadne preplatíš a zamestnancovi neposkytneš náhradu za poskytnuté stravné. Ak boli poskytnuté raňajky, obed, večera, nedostane na ten deň žiadnu náhradu, ak bolo poskytnuté len niektoré jedlo, náhrada sa adekvátne kráti. To, že poskytnuté jedlo bolo vo vyššej hodnote, ako je stravné stanovené na deň, nemá vplyv na príjem zamestnanca, ani na odvody.