spoločenstvo
11.03.06,19:59

Poprosila ma známa, aby som jej zistila či musí podať daňové priznanie. S doplnkovou dôchodkovou posiťovňou Stabilita mala uzatvorenú Príkaznú zmluvu, kde jej bol vyplatený nezdanený príjem vo výške 500,-Sk. Dotyčná je dôchodkyňa, iný príjem nemala.

DanielaSL
11.03.06,20:52
Nemusí podať daňové priznanie, jej príjem z poistenia nepresiahol výšku 43.968,-
spoločenstvo
12.03.06,06:16
Neviem či sme sa pochopili, ona dostala 500,- Sk, že uzavrela pre Stabilitu s niekym zmluvu. Aj v takom prípade nemusí podávať pokiaľ nepresiahne jej príjem 43 968,-Sk ? Dúfam, že sa nemýlim.
DanielaSL
12.03.06,07:18
Môj syn vystavoval zmluvy pre poistovňu na 2. dôchodkový pilier,dostával za to tiež určitú províziu , dala som si dotaz na daňové riaditeľstvo, či je povinný si podať DP a takáto bola ich odpoveď.
spoločenstvo
12.03.06,17:21
Ďakujem, som veľmi rada.