obrazocek
31.05.13,20:37
1.6. mi končí PN (po 52 týž.). 5.6. si idem podať žiadosť s prílohou o invalidný dôchodok. Posudkový lekár to predbežne vyhodnotil na 2 roky dôchodku. Obvodný lekár povedal, že PN ukončí až po posúdení. Do pôvodné ho zamesnania sa pre zdravotný stav vrátiť nemôžem. Čo ďalej? Po 1.6. budem mať neplatené voľno? Budem si musieť platiť poistné? Ako a kedy skončiť pracovný pomer?
Katy a R
31.05.13,20:46
Tvoja DPN môže pokračovať ďalej - len teda už nemáš nárok na nemocenskú dávku. PP zatiaľ neukončuj .
netreba platiť poistné. Tvoj PP stále trvá, zamestnávateľ ponahlasuje do poisťovní, čo treba.
- žiadosť si choď podať čo najskôr ... niekedy komisia prizná ID aj spätne ( ak už nie je nárok na nemocenské). A vtedy aj spätne ukončia DPN.
DanielaSL
31.05.13,22:04
Podotázka...čo po 52. týž. ak PN neskončí a pracovník nežiada o invalidný podnikne zamestnávateľ? Kde čo treba nahlasovať?
Katy a R
31.05.13,22:15
DPN normálne trvá ďalej - len zamestnávateľ nahlasuje prerušenie poistenia v SP .. v ZP len oznamuje trvanie DPN (platiteľom poistenia je štát)
majka 62
31.05.13,23:24
Mohli ste si pokojne podať žiadosť o invalidný dôchodok aj pred mesiacom, nie je potrebné čakať až do uplynutia 52 týždňov, kedy končí podporná doba. V prípade, že zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý, je to úplne bežné. ID Vám bude priznaný spätne, teda bude nadväzovať na ukončenie PN po 52 týždňoch. Moja lekárka po posúdení zdravotného stavu pred komisiou ukončila pôvodnú PN, následne mi vystavila novú PN, na ktorej zreteľne vyznačila, že sa jedná o neplatenú PN. Pracovný pomer netreba zatiaľ ukončiť.
Katy a R
31.05.13,23:45
veru tak - netreba čakať, ale ísť tam čo najskôr !
Pepa
01.06.13,19:47
Toto nie je správny postup lekárky - PN v prípade, ak poistenec nie je spôsobilý vykonávať prácu netreba ukončiť aj keď bol priznaný ID.
Pepa
01.06.13,19:50
Spätné ukončenie DPN spôsobuje problémy v pracovnoprávnych vzťahoch - zamestnávateľ vykazuje u zamestnanca PN po 52 týždňoch a potom spätne čo? Budem sa opakovať - spätné ukončenie DPN je nesprávny postup. Lekári boli na tento nesprávny postup upozornení - ani sa mi nechce veriť, že to tak ešte funguje.
majka 62
01.06.13,21:29
Pepa, ono to v praxi je poväčšine tak, že posudkový lekár nariadi ukončiť PN keď pacient prechádza na ID a vôbec nemyslí na to, že ten dotyčný je zároveň aj zamestnancom a teda potrebuje nejaké ospravedlnenie do práce keď ešte nie je schopný nastúpiť do práce. Nehovoriac o tom, že často sa stáva, že pozvanie pred posudkovú komisiu príde aj mesiac po skončení podpornej doby.
Či moja lekárka postupovala správne, neprináleží mi komentovať, nie som lekár. Jedno viem určite, posudkový lekár mi napísal priamo do PN - ky ukončenie.
Pepa
02.06.13,10:08
Posudkári boli usmernení ako majú postupovať - neskutočné!!!!!!!! A nebudem sa rozčuľovať.
DanielaSL
02.06.13,10:46
Katy na akých tlačivách to oznamujem na Registračnom liste v SP a v ZP?
Katy a R
02.06.13,16:04
mzdárky by o tom vedeli napísať! ... ale hádam je to už teraz lepšie;).
Ale horšie bolo - keď ukončili po 364 dňoch DPN - a zamestnanec nevie, čo so sebou ďalej aby nemal absenciu - že či či neplatené voľno, alebo ako ??