werronka28
01.06.13,15:44
Dobrý deň,
chcela by som poradiť, že čo vykazuje zostatok na účte 428 a 429. Ďakujem
DanielaSL
01.06.13,16:08
428 - nerozdelený zisk minulých rokov, 429 - neuhradená strata minulých rokov
Na týchto účtoch sa účtuje súvzťažne s účtom 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní , ak zisk nebol rozdelený, alebo strata nebola uhradená. Tiež sa tu účtujú významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a zásad. A tiež sa tu účtuje odložená daň z príjmov so súvzťažným zápisom na účte 481, ak sa vzťahuje na účtovný prípad. ktorý sa neúčtuje ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty 428 alebo 429.
werronka28
01.06.13,19:49
dakujem :)