Nordži
02.06.13,11:42
Manžel mal z roku 2010 nevyčerpanú D v trvaní 17 dní. V roku 2011 bol až do ukončenia prac. pomeru na PN. Vznikol mu nárok na D aj v roku 2011 u tohoto
zamestnávateľa ? ( v prac. pomere bol do 9.11.2011 )
Zamestnávateľ sa odvoláva na § 101 ZP, že nárok by mu vznikol po odpracovaní
60 dní. ( ako ich ale mal odpracovať keď bol PN ?)

V roku 2011 pred ukončením prac.pomeru neodpracoval manžel ani deň.
Xanti
02.06.13,11:43
Kedže bol na PN tak nárok na dovolenku za rok 2011 mu nevznikol . Lebo neodpracoval 60 dní .
Koľko dní odpracoval v roku 2011 pred nástupom na PN?