mart.
02.06.13,18:35
Dobrý deň,

možno sa opýtam hlúposť, ale tak ja nie som účtovník, iba študent a doteraz som si myslel, že účtovná jednotka platí daň z príjmu, len keď má kladný výsledok hospodárenia, resp. kladný základ dane.

No ako som si prezeral nejaké účtovné závierky, všimol som si, že napr. ak niekto dosiahol VH pred zdanením -20 000€, tak pri riadku "daň z príjmu" bola čiastka 3800€. A VH po zdanení bol -16200€. Prečo ?

Prečo nie je dan z príjmu 0 a VH po zdanení -20 000€ ?
marjankaj
02.06.13,18:53
A nie je to "-" pomlčka?
KEJKA
02.06.13,19:50
v účtovnej závierke je VH po zdanení, resp. pred zdanením.
VH pred zdanením sa upravuje v DPPO o pripočitateľné a odpočitateľné sumy na základ dane.
Takže ak firma mala stratu 20000, mohla mať nedaňové=pripočitateľné náklady 40000 takže vykázala ZD 20000.
20000*19%=3800 daň, to je tiež náklad
takže 20000 strata+3800 daň -mal by byť VH vyššia strata o daň, t.j. 23800.

alebo to boli pomlčky a nie mínusy tak ako je to v prvom príspevku.
môj komentár nižšie........citujem časť:
b/ ide o tzv. odloženú daň a tá by mohla byť aj s mínusovým znamienkom - zasa to vyzerá na chybu vo výkaze.
..................
Ak si si pozeral výkazy, mal si si prečítať aj Poznámky, tam je to pekne vysvetlené.
Ide o výročnú správu, výkazy 2011 sú upravené o chyby minulých období, ale hlavne odložená daň je pohľadávka vo výške 50000 EUR a znižuje VH - stratu o týchto 50000EUR. teda nejde o splatnú daň ako si uviedol v zadaní.
Kedže sa jedná o VS, tam tie výkazy môžu byť upravené a daňová povinnosť vykázaná kumulovane. V originál VZaS by si viddel rozpis splatnej a odloženej dane.
odpovedám tu, kedže ss-ky neriešim.
mart.
10.06.13,20:30
BOli to mínusky, ale tak ešte raz. Konkrétky príklad:

Strata pred zdanením -267 697
daň z príjmu 50 337
Strata po zdanení -217 360

Ako to, že je tu vyčíslená dan z príjmu a je kladná ? Teda ona zvyšuje VH a nie znižuje...ako si to mám vysvetliť ? ČO akože, štát vrátil na dani z príjmu peniaze alebo čo ? však to sa nedá
KEJKA
10.06.13,22:45
odkiaľ tie údaje berieš? Ja predpokladám že z DPPO. V takom prípade musíš mať a vedieť o pripočitateľných položkách. Takže odtiaľ to neberieš.
Píšeš že z RUZ -ale konkrétne zo súvahy alebo z VZaS?
kedže uvádzaš pred a po zdanneí, musí byť zdroj tvojich údajov VZaS.
VZaS - strata sa uvádza s mínusovým znamienkom, ale DPPO sa uvádza ako náklad s kladným znamienkom. mne sa to javí tak, že je
a/ VZaS zle zostavený
alebo
b/ ide o tzv. odloženú daň a tá by mohla byť aj s mínusovým znamienkom - zasa to vyzerá na chybu vo výkaze.
==========
pozri aj Súvahu - aká je tam hodnota VH po zdanení
a kde je záväzok DPPO
a najlepšie je porovnať to s účtovníctvom.