Difi
03.06.13,12:39
- Dobrý deň, prosím Vás ako mám vyriešiť zmluvu o nájme nebyt. priest.: máme nájomnú zmluvu, ktorú každý rok upravíme podľa inflácie. Dohoda o zmene bola vystavená 22.1.2013, tým že od 1.3.13 bude vyšší nájom vyfakturovaný, ale nájomca nepodpísala dohodu včas, tým pádom faktúru vystavila som ešte s nižšou sumou na štvrťrok (III-V). Podpísanú zmenenú dohodu dostala som naspäť s dátumom 28.05.2013. Mám vystaviť na rozdiel („ ťarchopis “) faktúru na štvrťrok III-V pre nájomcu s dátumom 28.05.2013, a na štvrťrok VI-VIII už s vyššou sumou s dátumom 1.6.2013? Podľa Vás mám riešiť problém ako som vyššie uviedla, bude to správny postup z hladiska účtov. a DPH? S pozdravom
- Neviem, či som zle zadala otázku, alebo je nepochopiteľná. Ako mám doúčtovať zvyšnú sumu za nájom? Pôvodná suma je 463,08+92,62 DPH=555,70 – bola vyfakturovaná za III-V ešte v marci, lebo dohoda o zmene ešte nebola podpísaná, a upravená suma podľa inflácie je 480,03+96,01 DPH=576,04-vyfakturovaná za VI-VIII.
Rozdiel je 16,95+3,39DPH=20,34 môžem teraz v májovom DP uviesť? Pekný deň
- Alebo spätne sa neupravuje, ani v prípade, že dohoda o zmene je od 1.3.13, na čo mám prihliadnuť?

- Dobrý deň, odpoveď ešte som nedostala, po čítaní a hľadaní v zákone som opravila faktúru z 1.3.13 podľa § 25/1c ZDPH, lebo bola zvýšená cena od 1.3.13, ale len v máji bola dohoda o zmene schválená s nájomcom. Čo vy na to? Slnečný deň Vám prajem.