vanessa2
03.06.13,14:06
v roku 2011 mal szčo v majetku budovu,ktorú prenajímal s.r.o., bol povinný príjem z prenájmu uvádzať zvlášť v daňovom priznaní a neuplatiť naň odpočítateľnú položku?
timejka200
18.02.14,21:05
toto by zaujímalo aj mňa. ak szčo na fakturuje za nájom - na základe živn. oprávnenia môže si uplatniť buď 40 % alebo skut. výdavky ( do skut. výdakov môže zahrnúť elektrinu, energie, ...)
Mila123
18.02.14,21:08
v prípade, že szčo podniká na základe ŽO, musí s prenájmom poskytovať aj iné služby, inak by to nespadalo pod živnostenské oprávnenie....
Antonia Jendrišáková
19.02.14,08:39
Ak má budovu v majetku firmy a podniká na základe živnostenského oprávnenia prenájom je zdaňovaný podľa § 6 ods. 1. Prenájom je súčasťou základu dane zo živnosti. Uplatní si NDZ. V daňovom priznaní neuvádza osobitne príjem z prenájmu.
timejka200
19.02.14,10:45
ide o to že on platí nájom za kancelárie - a prenjíma ju dalej....
Antonia Jendrišáková
19.02.14,13:40
Prenajíma v rámci živnosti a nie ako samostatný prenájom. Došlú fa mu účtuješ do výdavkov szčo a takisto vydanú do príjmu szčo. Ak má osobitne SZČO a na základe registrácie prenájom ako ďalší príjem, vtedy budeš posudzovať osobitne prenájom podľa § 6 ods. 3. Má prenajaté priestory na kancelárie, ale nepotrebuje toľko m2, tak ďalej so súhlasom prenajímateľa prenajíma, je to príjem podľa § 6 ods. 1.
timejka200
19.02.14,14:35
dakujem za pomoc :)