NOKIA
03.06.13,17:14
Je nárok na odchodné u dôchodcu, ktorý ukončil riadny PP, prešiel na dohodu, a teraz pri ukončení práce na dohodu chce požiadať o vyplatenie odchodného.??
Tweety
03.06.13,17:22
Nie, nárok na odchodné podľa §76a v súvislosti s §223 odst. 2. ZP, nevzniká.
terezamaria
03.06.13,17:48
Pokiaľ vo Vašej firme odišiel na dôchodok, ukončili ste riadny PP, mali ste mu odchodné vyplatiť vtedy. Až pokračoval na "Dohodu" tiež vo Vašej firme, pokiaľ to nie je premlčané, vyplaťte mu odchodné teraz.......Je málo zadania v otázke, tak som si to vykonštruovala takto, že robil a robí stále u Vás.
NOKIA
03.06.13,18:36
Ak o to zamestnanec sám nepožiadal pri ukončení PP, a chce to až teraz, je to viac ako tých 10 dní, musí mu to zamestnávateľ vyplatiť?
NOKIA
03.06.13,18:38
Platia sa odvody na ZP a SP z ochodného a daň z príjmu?
tinaM
03.06.13,21:01
Prosím, po akej dobe je odchodné premlčané?
Máme zamestnanca, ktorý požiadal o dôchodok a pokračuje v práci už ako poberateľ dôchodku 5 rokov. Teraz chce odísť z práce. Má ešte nárok na odchodné?
Kvaka
03.06.13,21:10
Zákonník práce: Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Na dohody sa táto časť ZP nevzťahuje.
Zákonník práce neupravuje lehotu, v rámci, ktorej je potrebné voči zamestnávateľovi uplatniť nárok na vyplatenie odchodného. Vo všeobecnosti je tak možné urobiť najneskôr v rámci všeobecnej trojročnej premlčacej lehoty plynúcej od skončenia pracovného pomeru. Zdroj: http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/podmienky-vyplatenia-odchodneho.html
terezamaria
03.06.13,22:01
Zákonník práce ovládam, zamestnanec nemusí žiadať zamestnávateľa, ale zamestnávateľ odchodné vypláca pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok..............
§ 76a
Odchodné

(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Je to viac ako smutné, že ste mu odchodné nevyplatili, určite ste ho nahovorili, aby ešte pokračoval v práci na dohodu a teraz sa z toho upratujete........žiadny paragraf Vás teraz neprinúti, je to vec cti ......
Kvaka
03.06.13,22:12
Ja viem, Terezka, napísala som odpoveď aj pre tinuM, tiež píše o dôchodcovi, ktorý chce odísť z práce. V prípade zadávateľa mu to zamestnávateľ môže vyplatiť už len ako nejakú odmenu, ako náhradu za odchodné, ak prešlo odvtedy viac, ako tri roky. Inak sa nedá. Ten komentár k tineM som vymazala, on už o dôchodok požiadal.
Kvaka
03.06.13,22:19
Tých 10 dní sa vzťahuje na podanie žiadosti o dôchodok, Terezka píše nižšie v komentári, že mu to mal zamestnávateľ vyplatiť sám pri prvom skončení pracovného pomeru.
Kvaka
03.06.13,22:19
Platia sa aj odvody, aj daň.
Kvaka
03.06.13,22:21
Má nárok na odchodné, keď skončí u vás pracovný pomer. Požiadal o dôchodok pred skončením pracovného pomeru, je jedno, či pred 5 rokmi.
Kvaka
03.06.13,22:30
Právo na odchodné je predmetom premlčania, pričom lehota je tri roky.