Gabriela 19
03.06.13,18:07
zamestnanec pracoval v organizácií od 1.3.2013 a má dostať výpoved k 4.6.2013. Aké je v tom prípade odstupné a výpovedná lehota?
Tweety
03.06.13,18:14
AKú výpoveď, nie je to skončenie PP v SD? Upresni.
Gabriela 19
03.06.13,18:30
nie práce že je to už po SD. Zamestnanancovi bolo
dnes len ústne oznámené, že PP sa skončí 4.6.2013.
Tweety
03.06.13,18:35
Ak to bude § 63.- tzv. organiz. dôvody, nárok nevznikne ani na jedno.
Doplním § 76 ZP.
(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
Gabriela 19
03.06.13,18:56
asi to budu or. dovody, tam nepatrí do 1 roka ani odstupné ani výpov.lehota, je to už po SL