Tinaho
04.06.13,08:27
Poraďáci ahojte,

už dlhšiu dobu so zamestnancami riešimi otázky ohľadom pracovných ciest. Chcela by som vedieť ako riešite nasledové vy:

Máme zamestnancov, ktorí aj 3-krát za deň idú mimo pravidelného pracoviska, napr. z dôvodu zamerania zákazky, motnáže, alebo idú iba do obchodu na nákup:
1. Musí zamestnávateľ vypisovať na každú pracovnú cestu cestovný príkaz (aj keď napr. ide zamestnanec len do obchodu) alebo stačí ústny súhlas?
1. Je potrebné pri každej, aj krátkej ceste (trvanie menej ako 5 hodín) vyhotoviť vyúčtovanie pracovnej cesty?
2. Ak súčet týchto ciest je viac ako 5 hodín má zamestnanec nárok na stravné alebo môže dostať cestovný lístok.
3. V prípade, že zamestnanci odmietajú predkladať vyúčtovanie pracovnej cesty (to znamená, že ja sa o tejto situácii ani nedozviem) a dám mu stravný lístok, je to problém, kto nesie zodpovednosť?

Budem rada ak sa podelíte s Vašimi praktickými skúsenosťami.
Zita5
04.06.13,10:09
1) Niečo musíte zamestnancovi dať , aby bol oboznámený , že je vyslaný na pracovnú cestu .Či už vypíšete Cestovný príkaz, alebo Vyslanie na pracovnú cestu je na Vás buď zamestnanec vyjadril súhlas s vysielaním na pracovné cesty už v pracovnej zmluve, alebo musí dať súhlas na každú konkrétnu pracovnú cestu .K tomu je potrebné mať tlačivá. Nič neponechať na ústnu dohodu .Môže sa to vypomstiť.
Zákon neustanovil žiadne tlačivo ,to znamená , že je v právomoci zamestnávateľa si takéto Interné tlačivo vyhotoviť pre svojich zamestnancov a využívať ich , alebo zakúpiť tie, ktoré sú dostupné v ŠEVTE.
Čo sa týka ,že zamestnanca ktorý bol vyslaný zamestnávateľom do obchodu niečo kúpiť , si myslím, že k tomuto stačí priepustka a záznam v evidencii dochádzky, že opustil pracovisko a účel opustenia pracoviska treba poznamenať.

2) Ak súčet pracovných ciest v rámci jedného pracovného dňa je nad 5 hodín, zamestnanec má nárok na stravné podľa Zákona o cestovných náhrad § 5 .

3) To neexistuje aby ste sa o tom nedozvedeli .Stravné lístky nemôžete vydávať len tak. Na tom musí záležať aj zamestnávateľovi a mal by si so zamestnancami pohovoriť .Ak mu napríklad vydáte viac , zúčtovanie spravíte podľa skutočného nároku a na druhý mesiac mu dáte menej stravných lístkov .Ale v tomto bez pomoci zamestnávateľa poriadok sama nespravíte. Vyhotovte si Internú smernicu kde uveďte postup a s touto smernicou by som každého zamestnanca oboznámila , resp. by som aj žiadala podpis, že bol informovaný o postupe vyslania na pracovnú cestu a následného vyúčtovania pracovnej cesty .


Zákonník práce v § 152 hovorí, že zamestnanec má právo na stravný lístok za podmienok stanovených týmto zákonom .Zákon o cestovných náhradách hovorí za akých podmienok má nárok zamestnanec vyslaní na PC nárok na stravné a ostatné náhrady .Toto musíte na 100% dodržať ,ale ako usmerniť zamestnancov a aké tlačivá a kedy použijete ,alebo vypíšete si musíte stanoviť Vy. Pre Vašu info prikladám niečo,čo Vám snáď pomôže .

http://www.employment.gov.sk/vzor_-3_vyslanie-v-ramci-mesta.pdf
http://www.employment.gov.sk/7_vzor-dohody_tpc_kalkulacka.xls
http://www.employment.gov.sk/vzor_-2-ods.-3_dohoda-o-mieste-pravidelneho-pracoviska.pdf

Tu sú ostatné dokumenty je toho veľa
http://www.employment.gov.sk/vzorove-prepocty-a-vzory-tlaciv.html

Citujem čo MPSVaR uvádza k tlačivám

Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu (§ 3 ods. 1)

§ 3 ods. 1 zákona o cestovných náhradách neustanovuje spôsob vyslania zamestnanca na pracovnú cestu. Zákonom o cestovných náhradách je ustanovená len forma, a to písomná forma určenia podmienok pracovnej cesty.

V praxi sa realizuje vyslanie na pracovnú cestu a určenie jej podmienok formou rôznych tlačív, napr. tlačivo „Cestovný príkaz“ alebo „Vyslanie na pracovnú cestu“. K problematike prvotnej evidencie pracovných ciest treba uviesť, že zákon o cestovných náhradách žiadne tlačivo neustanovil pre zamestnávateľa ako záväzné tlačivo. Je v právomoci každého zamestnávateľa, aby sa rozhodol, či bude používať tlačivá, ktoré sú na tento účel v obehu a v predaji, alebo si vypracuje na svoje podmienky a na charakter činnosti a pracovných ciest vlastné tlačivo, pričom jeho štruktúru, formu a obsah určí sám.
Tinaho
04.06.13,11:01
Veľmi ďakujem za odpoveď aj za priložené linky. V našej firme je to problém, nakoľko šéf "nechce" zaťažovať papierovačkami zamestnancov, takže keď si cestovný príkaz nevypíšu, tak ja sa o tom nemám ako dozvedieť, že bol preč. S uvedenými informáciami o služobných cestách plne súhlasím, len neviem ako to upraviť v našej firme.
Často chodnia na nákup materiál mimo areálu firmy ale neviem si predstaviť ako by som ich donútila, aby si značili účel cesty a písali túto info do docházky.
Neviem ako z toho celého von.
Zita5
04.06.13,11:14
No však bodaj by nebol spokojný , takto sa aj jemu prešmykne povinnosť, že je povinný vyplatiť stravné na pracovnej ceste a potom mu to spočíta nejaká kontrola .
Tinaho
04.06.13,13:04
Asi to urobím tak, že napíšem podrobné podmienky evidencie služobných ciest, predložím šéfovi a je už na ňom, ako sa k tomu postaví. Neviem ako inak riešiť situáciu.
Ani neide o to, že by im šéf nechce preplatiť nároky zo služobnej cesty, skôr ide o to, že vo firme neboli zamestnanci zvyknutí evidovať pracovné cesty, proste sa im nechce vypisovať "cesťák", stačí im stravný lístok. Viem, že to nie je v súlade so zákonom, ale zatiaľ si neviem poradiť.
Zita5
04.06.13,13:08
Musíte ich to naučiť ...iné Vám poradiť neviem.....lebo potom Vy budete mať chaos a nebodaj nechcete každému vypisovať všetko .Povedzte im, že to sú pokyny zamestnávateľa a musia dodržiavať pracovnú disciplínu , ktorej jedným z hlavných bodov je aj dodržiavanie pokynov a príkazov zamestnávateľa.