nina0074
04.06.13,08:28
Prosím ako by ste zaúčtovali faktúru od dodávateľa za BOZP? 518 alebo 527?
Tweety
04.06.13,08:29
527AÚ.
Stefan2005
04.06.13,09:59
Osobne mám zato, že
a) ak ide o faktúru za poradenstvo pre zamestnávateľa v oblasti BOZP, tak je to účet 518
b) ak ide o náklady vynaložené v prospech zamestnancov v oblasti BOZP, tak je to účet 527